Epohlednice - licence

Elektronické pohlednice - podmínky užití (licence)

Elektronickou pohlednicí (dále epohlednice) je myšlen obrázek ve formátu jpg, který je určen pro rozesílání emailem.
Elektronickou pohlednicí je elektronické (svatební) oznámení (dále eoznámení), elektronická pozvánka (dále epozvánka) a elektronická novoročenka (dále enovoročenka).

Epohlednici můžete rozesílat na neomezený počet emailových adres.
Enovoročenku můžete rozesílat vždy jen jednu sezonu - od zakoupení až do konce ledna následujícího roku.
Epohlednici není dovoleno tisknout - vyjma 1 kopie pro archivační účely, ani jinak dál sdílet a šířit.
Do epohlednice nelze zasahovat, nijak jí upravovat či měnit.
Součástí motivů každé epohlednice je adresa webových stránek prodávajícího, kterou nelze odstranit.

Předmětem prodeje epohlednice je pouze samotný elektronický obrázek - pohlednice, nikoli emailová šablona pro další rozesílání.
Obsah rozesílaného emailu záleží výlučně na zákazníkovi. Rozesíláný email si může zákazník sám upravit dle svého uvážení, dodáním dalšího textu, antispamovou zmínkou (např. firemní enovoročenky mohou být považovány za obchodní sdělení), odstraněním epohlednice jako přílohy nebo naopak zasíláním pouze přílohy.
Prodávající nijak nezaručuje, že adresát zaslaný email obdrží, v jaké formě či zda vůbec si epohlednici zobrazí.
Za obsah emailu rozesílaného odběratelem nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Při korektuře obdrží zákazník - odběratel email s obrázkem ve formátu jpg, který bude vložený do těla zprávy + epohlednici jako přílohu emailu. Náhled při korektuře je ve stejné velikosti a kvalitě, zaslaný ve stejném formátu jako bude zaslána výsledná epohlednice.
Obsahuje navíc vodoznak (šikmý nápis "kontrolní náhled" přes obrázek), který na finální epohlednici nebude. Adresa  webových stránek prodávajícího (www.schopa.cz nebo www.pozvankydoschranky.cz) je součástí i finální epohlednice.
Po odsouhlašené korektuře a zaplacení obdrží zákazník email s finální epohlednicí (ve formátu jpg, který bude vložený do těla zprávy + epohlednici jako přílohu emailu - stejně jako při korektuře).

Velikost elektronicky zasílaných motivů je omezena pouze do rozlišení 1000 x 1000 pixelů.

Nedodanou a uhrazenou epohlednici reklamujte prosím nejpozději do týdne ode dne, kdy Vám měla být dle domluvy u korektury zaslána. Po uplynutí této doby považuji epohlednici za doručenou.

Autorské právo:
Poskytnutím grafického motivu epohlednice podle těchto licenčních podmínek nepřechází na nabyvatele grafického motivu žádné vlastnické nebo autorské právo k poskytnutému materiálu. Zákazník se zakoupením nestává vlastníkem poskytnutého grafického motivu, může však grafický motiv využívat dle podmínek uvedených v tomto ujednání.
Grafický motiv je poskytnut k užití vždy jen plátci a neumožňuje zákazníkovi ho dál prodávat, darovat či poskytovat k užití třetím osobám.
Grafika, texty, obrázky a fotografie umístěné webových stránkách prodejce
(www.schopa.cz, www. pozvankydoschranky.cz) jsou (pokud není uvedeno jinak) - mým osobním vlastnictvím a podléhají autorskému právu.

Pavlína Schottnerová, Vyhlídalova 257/13, 713 00 Ostrava-Heřmanice
IČ: 60765780, nejsem plátce DPH
tel: 605 710 102, email: schopa@schopa.cz
www.schopa.cz
7. 10. 2020