Epohlednice - licence

Elektronické pohlednice - podmínky užití (licence)

Elektronickou pohlednicí (dále e-pohlednice) je myšlen obrázek ve formátu jpg, který je určen pro rozesílání e-mailem, případně zprávami přes on-line komunikátory (Messenger, WhatsApp ap.) 
Elektronickou pohlednicí je elektronické (svatební) oznámení (dále e-oznámení), elektronická pozvánka (dále e-pozvánka) a elektronická novoročenka (dále e-novoročenka).

E-pohlednici můžete rozesílat na neomezený počet emailových adres a poslat neomezený počet zpráv přes komunikátory.
E-novoročenku můžete rozesílat vždy jen jednu sezonu - od zakoupení až do konce ledna následujícího roku.
E-pohlednici není dovoleno tisknout - vyjma 1 kopie pro archivační účely, ani jinak dál sdílet a šířit (např. nelze sdílet veřejně na sítích).
Do e-pohlednice nelze zasahovat, nijak jí upravovat či měnit.
Součástí motivů každé e-pohlednice je adresa webových stránek prodávajícího, kterou nelze odstranit.

Předmětem prodeje e-pohlednice je pouze samotný elektronický obrázek - pohlednice, nikoli e-mailová šablona pro další rozesílání.
Obsah rozesílaného e-mailu záleží výlučně na zákazníkovi. Rozesíláný e-mail si může zákazník sám upravit dle svého uvážení, dodáním dalšího textu, antispamovou zmínkou (např. firemní e-novoročenky mohou být považovány za obchodní sdělení), odstraněním e-pohlednice jako přílohy nebo naopak zasíláním pouze přílohy.
Prodávající nijak nezaručuje, že adresát zaslaný e-mail obdrží, v jaké formě či zda vůbec si e-pohlednici zobrazí.
Za obsah e-mailu rozesílaného odběratelem nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Při korektuře obdrží zákazník - odběratel e-mail s obrázkem ve formátu jpg, který bude vložený do těla zprávy + e-pohlednici jako přílohu emailu. Náhled při korektuře je ve stejné velikosti a kvalitě, zaslaný ve stejném formátu jako bude zaslána výsledná e-pohlednice.
Obsahuje navíc vodoznak (šikmý nápis "kontrolní náhled" přes obrázek), který na finální e-pohlednici nebude. Adresa  webových stránek prodávajícího (www.schopa.cz nebo www.pozvankydoschranky.cz) je součástí i finální e-pohlednice.
Po odsouhlašené korektuře a zaplacení obdrží zákazník e-mail s finální e-pohlednicí (ve formátu jpg, který bude vložený do těla zprávy + epohlednici jako přílohu e-mailu - stejně jako při korektuře).

Velikost elektronicky zasílaných motivů je omezena pouze do rozlišení 1000 x 1000 pixelů.

Nedodanou a uhrazenou e-pohlednici reklamujte prosím nejpozději do týdne ode dne, kdy Vám měla být dle domluvy u korektury zaslána. Po uplynutí této doby považuji e-pohlednici za doručenou.

Autorské právo:
Poskytnutím grafického motivu e-pohlednice podle těchto licenčních podmínek nepřechází na nabyvatele grafického motivu žádné vlastnické nebo autorské právo k poskytnutému materiálu. Zákazník se zakoupením nestává vlastníkem poskytnutého grafického motivu, může však grafický motiv využívat dle podmínek uvedených v tomto ujednání.
Grafický motiv je poskytnut k užití vždy jen plátci a neumožňuje mu ho dál prodávat, darovat či poskytovat k užití třetím osobám.
Grafika, texty, obrázky a fotografie umístěné na webových stránkách prodejce (www.schopa.cz, www. pozvankydoschranky.cz) jsou (pokud není uvedeno jinak) - mým osobním vlastnictvím a podléhají autorskému právu.

Pavlína Schottnerová, Vyhlídalova 257/13, 713 00 Ostrava-Heřmanice
IČ: 60765780, nejsem plátce DPH
tel: 605 710 102, email: schopa@schopa.cz
www.schopa.cz
12. 10. 2023