Hotové pozvánky k vlastnímu dopsání

15 položek celkem

Texty a data oslavy si do těchto pozvánek dopíšete nebo dotisknete sami. Můžete kupovat samostatné prázdné karty nebo pozvánky s částečně předtištěným textem, případně sady karet/pozvánek s obálkami.