Zásady ochrany osobních údajů

GDPR - zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je

Pavlína Schottnerová
Vyhlídalova 257/13
71300 Ostrava-Heřmanice
60765780
zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy
(dále jen: „správce“).

 

Důvod a způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky:

jméno a příjmení
adresu, případně i dodací adresu, liší-li se od fakturační
email
tel. číslo
pokud platíte převodem i váš bankovní účet
u živnostníků IČ, DIČ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem
  Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem splnění právních povinností správce vůči státu.
  Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení)
  Účelem zpracování je zasíláni obchodních sdělení - převážně žádosti o hodnocení zakoupeného produktu nebo hodnocení obchodu.
 • váš souhlas se zpracování údajů - vyplněním a vložením hodnocení (produktu či eshopu) na stránky eshopu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. 

K vyřízení vašich poptávek - dotazů z Kontaktního formuláře či Dotazu u zboží je potřeba váš email, případně i jméno a telefonní číslo. Údaje využívám jen k zaslání požadovaných informací a dál je nijak nezpracovávám.  

 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (max. 10 let v odůvodněných případech).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva

Máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně (na adresu správce v záhlaví těchto zásad) nebo nejlépe elektronicky na e-mail správce schopa@schopa.cz

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

Cookies

Na webu používám službu Google Analytics, ze které čerpám informace o chování zákazníků na mých webových stránkách. Na základě těchto analýz můžu obsah stránek zlepšovat a přizpůsobovat tomu, co vás, zákazníky skutečně zajímá. Používám pouze základní měření a statistiky návštěvnosti. 
Ukládání cookies můžete blokovat nebo zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

  

Závěrečná ustanovení

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31. 8. 2020