Termíny korektur a odeslání zboží

Všechno zboží (mimo to, u kterého je uvedeno skladem) vyrábím, až na základě objednávky.

Pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, platí tyto termíny:

Zboží skladem:

Odesílám do 5 pracovních dní po potvrzení přijetí objednávky,
respektive u plateb předem do 5 pracovních dní po úhradě.

Zboží s výrobou na objednávku

jednopoložkové objednávky - do 5 pracovních dnů po potvrzení přijetí objednávky,
respektive u plateb předem do 5 pracovních dní po úhradě.

vícepoložkové objednávky - do 10 pracovních dnů po potvrzení přijetí objednávky,
respektive u plateb předem do 10 pracovních dní po úhradě.

Zboží s úpravou na přání zákazníka

jednopoložkové objednávky - do 5 pracovních dnů po po dni schválení korektury,
respektive u plateb předem do 5 pracovních dní po úhradě.

vícepoložkové objednávky - do 10 pracovních dnů po po dni schválení korektury,
respektive u plateb předem do 10 pracovních dní po úhradě.

Korektury

zasílám do 4. pracovního dne po dni obdržení objednávky, konkrétněji sdělím při potvrzení objednávky. 

V případě objednávky zboží s nestandardní úpravou na přání platí individuální termíny, které si domluvíme se zákazníkem v emailové komunikaci.

Všechny termíny se počítají od následujícího pracovního dne.
Den objednávky a den schválení korektury je počítán jako nultý den.